Duidelijk, concreet en met heldere visualisaties.
Submenu

Wat vindt u terug in de rapportage?

U ontvangt binnen 10 werkdagen na afloop van de onderzoeksperiode een overzichtelijk eindrapport met onder meer:

 

 • De belangrijkste conclusies
 • Een overzicht van de bereikbaarheid in totaal en uitgesplitst in de ochtend en de middag
 • Een overzicht van de geregistreerde wachttijden bij uw centrale eveneens in totaal en uitgesplitst in de ochtend en de middag
 • Een overzicht van de geregistreerde wachttijden bij uw centrale verdeeld over de werkdagen en vijf bloktijden
 • Een overzicht van de meldteksten bij uw centrale.
 • Inzicht in het gebruik van de "wachtstand".
 • Een registratie van alle afzonderlijke benaderingen middels een logboek
 • Een overzicht van de wachttijden voor doorverbindingen en het percentage geslaagde doorverbindingen
 • Een overzicht van de meldteksten bij doorverbinding
 • Idem voor doorkies-, groeps-, of mobiele nummers nummers indien onderdeel van het onderzoek
 • Een grafische weergave van eerder genoemde gegevens
 • Heldere vergelijking met NEN normering
 • Praktische adviezen en suggesties voor verbetering

 

Daarnaast geeft het eindrapport u ook informatie over:

 • Optreden (vriendelijk, accuraat, haastig)
 • Stem (intonatie, duidelijkheid)
 • Manier van doorverbinden
 • De bereikbaarheid van afdelingen of personen en de getoonde dienstvaardigheid en genomen initiatieven indien iemand onbereikbaar is
 • De telefonische performance uitgesplitst per groep of afdeling
 • De wijze waarop terugbelbeloften worden nagekomen
 • De behaalde resultaten in vergelijking met de NEN en/of uw eigen normstelling
 • Eventuele storingen tijdens het onderzoek

 

Uitbreiding van het onderzoek

Het onderzoek kan worden uitgebreid wanneer u ook informatie wilt over de wijze waarop open vragen binnen uw organisatie worden afgehandeld. Daarnaast zijn maatwerk onderdelen altijd op uw verzoek aan het onderzoek toe te voegen.

 

Wijze van presentatie uitkomsten in de rapportage

Naast de standaardpresentatie in onze rapporten gebaseerd op percentages is het natuurlijk ook mogelijk om de uitkomsten weer te geven in ons digitale dashboard en ook kunnen wij voor u de vertaling maken naar rapportcijfers in totaal en ook per afdeling. Ook leveren wij u standaard een management samenvatting in een PowerPoint presentatie voor intern gebruik.