Wij zorgen voor een statistisch representatief onderzoek.
Submenu

Steekproefomvang

 

Berekenen van steekproefgrootte

Het berekenen en tevens bepalen van de steekproefgrootte is een vak apart, omdat er gebruikgemaakt wordt van ingewikkelde formules. Deze pagina is er dan ook niet op gericht om u te vermoeien met statistische informatie. Voor het eenvoudig berekenen van de steekproefgrootte kan er namelijk gebruik gemaakt worden van verschillende digitale rekenmachines die geprogrammeerd zijn met de juiste formules. In de onderstaande tekst wordt er beknopt ingegaan op de bepalende factoren voor het berekenen van de steekproefgrootte.

 

Steekproefgrootte

De grootte van de benodigde geschikte steekproef wordt veelal bepaald door de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de foutmarge waarmee uitspraken kunnen worden gedaan die een zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. Achtereenvolgens zal nu elk begrip worden toegelicht.

 

Populatie

De grootte van de populatie is komt overeen met het antwoord op de volgende vraag: Hoeveel mensen zijn er voorhanden om een steekproef uit te trekken? Het kan zijn dat de grootte van de populatie niet bekend is. In dit geval kan het getal 20.000 ingevuld worden, omdat de steekproefgrootte niet veel wijzigt voor populaties die groter zijn dan 20.000. Hieruit blijkt dat een steekproef in de meeste gevallen niet groter hoeft te zijn dan 400 waarnemingen per rapportage eenheid.

 

Betrouwbaarheid

In de praktijk hanteren marktonderzoekbureaus verschillende betrouwbaarheidspercentages om de steekproefgrootte te berekenen. Veelal worden er uitspraken gedaan op basis van een betrouwbaarheid van 95%, wat wil zeggen dat de onderzoeksresultaten in 19 van de 20 gevallen gelijk zullen zijn. Overige betrouwbaarheidspercentages die in mindere mate worden gebruikt, zijn 90% en 99%.

 

Nauwkeurigheid

Ieder onderzoek op basis van een steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Deze afwijking wordt nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge genoemd. Deze marge is afhankelijk van de grootte van de steekproef en van het gevonden percentage in het onderzoek. Over het algemeen geldt hoe groter de steekproef, hoe kleiner de nauwkeurigheidsmarge en hoe meer het percentage rond de 50% ligt, hoe groter de nauwkeurigheidsmarge.

 

Het is gebruikelijk om, bij het bepalen van de gewenste steekproefgrootte, uit te gaan van een uitkomst van 50%. Bij dit percentage is de nauwkeurigheidsmarge het grootst. Over het algemeen wordt veel gewerkt met steekproefgroottes waarbij de maximale nauwkeurigheidsafwijking 5% is.

 

Met dank aan de website “alles over marktonderzoek”