Submenu
19 november 2019

Bijdrage leveren aan de gezondheid van anderen?

 

Een goedkope manier om bij te dragen aan de gezondheid van anderen

 

De kosten voor de gezondheidszorg rijzen de pan uit. De premie wordt steeds hoger. Een oorzaak van ziekte is de toegenomen hoeveelheid stress die mensen ervaren. Tijdens een werkdag moeten steeds meer taken worden uitgevoerd. Werk en privé lopen door elkaar, doordat mensen hun werk mee naar huis nemen en/of via hun telefoon bereikbaar en verbonden blijven. Je telefoon als tijdverdrijf gebruiken, veroorzaakt eerder meer stress dan minder. Hoe kan jij, gratis nog wel, een bijdrage leveren aan het gezond houden van jezelf en anderen?

 

Digitalisering en social media

Sinds de ontwikkeling van internet is de technologie in een sneltreinvaart vooruitgegaan. Door digitalisering doen we steeds meer dingen in een kortere tijd en op een simpelere manier. We realiseren meer handelingen in dezelfde tijd. Dit geeft meer verschillende prikkels op een dag. En hoe meer (verschillende) prikkels, hoe meer stress dit oplevert.

Daarnaast heeft de opkomst van social media ertoe geleid dat we verder van elkaar af zijn komen te staan en elkaar minder goed begrijpen. Psycholoog Susan Pinker schrijft in een van haar boeken: ‘In een korte tijd binnen de evolutie zijn we veranderd van in groepen levende primaten, die heel goed zijn in het lezen van elk gebaar en elke bedoeling, tot een alleen levende soort die zich alleen bezighoudt met zijn eigen beeldscherm’ . Doordat we geen verbinding meer voelen met de ander, is de drempel lager om commentaar te geven met bewoordingen die we niet zouden kiezen als we elkaar ‘face-to-face’ zouden zien. Ook negatieve reviews over diensten, producten en/of organisaties bevatten vaker veroordelingen. Dit levert bij zowel zender als ontvanger stress op, wat weer negatief is voor de gezondheid. Hoe pak je dit aan en, beter nog, hoe kan je bijdragen dit te voorkomen?

 

Verbinding

Het toverwoord is verbinding. Verbondenheid is de reden van ons bestaan. Wij zijn gemaakt voor verbondenheid met anderen. Dat is wat ons leven richting en zin geeft. Als het daaraan ontbreekt, lijden wij daaronder. Wij zijn als mensen een sociale soort. We willen ergens bij horen. Daarom is verbinding ook zo belangrijk. Zonder verbinding ontstaat een gevoel van eenzaamheid. En voor eenzaamheid schamen we ons. Om dat te voorkomen, gaan we in de overlevingsmodus. We tonen minder empathie, meer weerstand. Sociale media bewerkstelligen wel gemeenschapszin, maar voor het ervaren van echte verbinding is echt menselijk contact in ‘real life’ nodig. Uit onderzoek van Susan Pinker is gebleken dat niets persoonlijke interactie kan vervangen. Persoonlijke interactie versterkt ons immuunsysteem. Sociale interactie zorgt ervoor dat we langer en gezonder leven. Het zit ‘m al in kleine dingen: oogcontact maken en iemands hand schudden geven een chemische oppepper.

 

Klanten willen een verbinding, een relatie met jou(w) (merk). Klanten willen niet kopen van medewerkers. Ze willen kopen van mensen die ze vertrouwen en mogen. Hiervoor moeten we oprechte verbinding maken, we moeten voorbij gaan aan de standaard transacties en beleefde ‘dankuwels’. Elk contactmoment met klanten, is een mogelijkheid contact van mens tot mens te creëren, dat belangrijk is voor je organisatie. Mensen willen een persoonlijke ervaring. Jij kunt hier, als medewerker in de organisatie, deel van uitmaken. Dit heeft enorme impact op zowel het bedrijf als jouw klant. Je krijgt er ook nog ambassadeurs bij.

 

Luisteren

Écht luisteren, met empathie, creëert verbinding. Het geeft helderheid over wat al goed gaat, wat nog kan worden verbeterd en wat de verwachtingen zijn. Door het ‘luisteren’ op social media, naar commentaren en uitkomsten van enquêtes leer je de mens erachter kennen. Deze informatie delen binnen de organisatie heeft als resultaat dat je de klant beter kunt bedienen en het leidt tot een betere klantervaring.

 

Empathie maakt slechte situaties goed en goede situaties geweldig. Het vraagt bewustzijn en emotionele intelligentie. Dit kan je leren. Begin bijvoorbeeld met een checklist met gradaties in emoties van de klant aan het begin van het gesprek, tijdens en aan het eind. Hoe zou jij reageren als jou hetzelfde overkwam als de klant? Authenticiteit bewaren is belangrijk voor het creëren van verbinding, het écht luisteren. Authentiek zijn betekent, dat je je kwetsbaar opstelt. Daar is moed voor nodig. Moed om fouten te maken. Moed om te zeggen dat je iets niet weet of een fout hebt gemaakt. Betrokkenheid tonen, trachten te achterhalen waar het is misgegaan en te bedenken hoe dit te voorkomen zijn allemaal stappen waardoor de klant het contact als waardevoller ziet dan de nadelige gevolgen van de fout. Door deze stappen maak je verbinding. Anderen waarderen je dankzij je kwetsbaarheid. Het is belangrijker te laten zien wie je bent, dan wat je weet of kan.

 

Verbinding binnen je organisatie

Voorwaarde voor het creëren van verbinding met de klant is het voelen van verbinding binnen de organisatie. Heerst er in de organisatie een zogenaamde ‘luistercultuur’? Een cultuur waarin we afspraken met elkaar maken hoe we naar elkaar luisteren en hoe we feedback geven? Is er een open sfeer, waarin iedereen de vrijheid voelt om zijn/haar ideeën te uiten, moedig te zijn en zich kwetsbaar op te stellen?

 

Stel je eens voor hoeveel stress het geeft als je als werknemer geen idee hebt waar je mee bezig bent. Wanneer je een ander (een klant bijvoorbeeld) moet overtuigen van het tegendeel, je niet in staat bent om hulp te vragen en niemand hebt om je probleem mee te bespreken. Onder die omstandigheden is het moeilijk in verbinding te blijven. Je raakt ongemotiveerd en haakt af. De oplossing zit in oprecht aandacht geven aan de ander, omdat je het wil, niet omdat je het moet. Dit geldt voor zowel interne als externe klanten. “Practice what you preach!”

 

En dit is allemaal kosteloos.

 

Renée Punt

www.verbindings.nl

 

 
Nieuwsbericht delen