Privacy statement Quality Support

 

Op deze pagina informeren we u over welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of gebruik maakt van onze diensten. Ook vertellen we met welk doel we deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt u hoe wij werken als Quality Support.

 

Dit privacy statement is van toepassing op de website (www.quality-support.nl) en de diensten van Quality Support. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en behandelen de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@quality-support.nl.

 

De website van Quality Support bevat verwijzingen naar andere websites. Quality Support is niet verantwoordelijk voor de gegevensafhandeling of de inhoud van dergelijke andere websites. Wij raden u aan om de privacy statements van de andere websites door te nemen zodat u hun gegevensafhandeling begrijpt.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers gehost door Combell BV in Amsterdam. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kan het zijn dat we die berichten bewaren. Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk is om uw vragen te beantwoorden, met een maximum van 1 jaar. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken passend te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die gehost worden door Combell BV in Amsterdam.

 

 

Gebruik verzamelde gegevens

Wanneer u over onze website navigeert, mag Quality Support ook gegevens verzamelen door middel van de algemeen geaccepteerde gegevens verzamelgereedschappen, zoals cookies en website navigatie gegevens. Dit zijn gegevens over uw web browser (zoals browser type en browsertaal), uw Internet Protocol (‘IP’) adres, en de acties die u uitvoert op onze website (zoals bekeken webpagina's en aangeklikte links).

 

Quality Support gebruikt uw verzamelde gegevens om de gevraagde diensten ten uitvoer te brengen. Bijvoorbeeld, wanneer u een contactformulier invult, gebruiken wij de aangeleverde gegevens om u te benaderen over uw getoonde interesse in onze dienst of om uw vragen te beantwoorden. Quality Support mag dat ook met uw toestemming voor marketing doeleinden inzetten. Bijvoorbeeld, door u aangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen en uw interesse in onze diensten verder te bespreken. En om u informatie toe te zenden aangaande Quality Support, waaronder info over aanbiedingen of evenementen.

 

Wanneer u ons een opdracht geeft voor uitvoering van een dienst, dan verwerken wij bijna altijd persoonsgegevens. Dit zijn telefoonlijsten voor mystery calling, deelnemerslijsten voor trainings-doeleinden, bestandopnames met mogelijk persoonsgegevens van uw medewerkers en klanten voor onze Kwaliteit Analyses. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt naleving van vernietiging van persoonsgegevens plaats.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van NetGemak die gehost worden door Combell BV in Amsterdam. Wij plaatsen noodzakelijke, statistische en marketing cookies op onze website. Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt. De statistische cookie verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en helpt ons daarmee de website te optimaliseren. De marketing cookies houden uw surfgedrag bij.

 

Nieuwsbrief

In de loop der jaren hebben wij een bestand opgebouwd van lezers van onze nieuwsbrief. Dit bestand blijven wij gebruiken. Quality Support heeft in de maanden december 2017 en januari 2018 de lezers erop geattendeerd dat zij zich kunnen uitschrijven. We gaan er dus vanuit dat het huidige lezersbestand allemaal gewenste ontvangers zijn. Tevens bieden wij vanaf mei 2018 voor geïnteresseerden alleen nog maar de mogelijkheid om zich aan te melden via de site (formulier). Deze persoonsgegevens worden gearchiveerd als bewijs van aanmelding en toestemming. Bij iedere verzonden nieuwsbrief is er een duidelijke opt-out mogelijkheid zodat de nieuwsbrief niet meer wordt ontvangen.

 

Delen van informatie

De van u verkregen gegevens kunnen gedeeld worden met derden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, dit hebben wij per medewerker schriftelijk vastgelegd in een geheimhoudingsverklaring.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij bewaren worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen, maximaal 7 jaren nadat de dienstrelatie is beëindigd. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@quality-support.nl.

 

Beveiligen van persoonsgegevens

Quality Support is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Mocht u het idee hebben dat wij uw persoonsgegevens niet goed beveiligen of misbruiken, neem dan contact met ons op via
info@quality-support.nl.

 

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware. De server wordt gehost door Combell BV in Amsterdam.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun u zien aan de adresbalk van onze website.
 • Alle medewerkers van Quality Support die toegang hebben tot persoonsgegevens worden geïnformeerd en getraind in het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 

De rechten van betrokkene

Quality Support wijzigt dit privacy statement wanneer ze dit nodig acht om u transparant te informeren. Wij maken hier direct op onze website melding van. Voorafgaand aan deze wijzigingen melden wij deze in onze nieuwsbrief.

 

Wij bieden alle bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien van alle eigen persoonsgegevens die door onze organisatie zijn verwerkt.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging en verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot het intrekken van uw toestemming of bezwaar op het verwerken van uw persoonsgegevens mailen naar info@quality-support.nl.

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


We controleren periodiek of we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen.

 

 

Wanneer u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:

 

Quality Support BV
Keerweer 14
6862 CE OOSTERBEEK
085 – 890 03 90
info@quality-support.nl