Submenu
02 mei 2018

Quality Support klaar voor de GDPR

 

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de General Data Protections Regulations (GDPR). Quality Support heeft de ambitie compliant te zijn met elke relevante wet- en regelgeving, dus ook met de GDPR. De privacy regelgeving is nieuw en vraagt expertise. Hiervoor hebben wij een externe adviseur in de arm genomen die ons begeleidt om medio mei te voldoen aan de GDPR. Ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Quality Support heeft haar interne processen op orde. Dit maakt het makkelijker in het register alle persoonsgegevensverwerkingen vast te leggen. Door dit vast te leggen zijn wij ons er bewuster van geworden op welke momenten in onze dienstverlening persoonsgegevens worden uitgewisseld. Vanuit onze passie richt Quality Support zich op het verbeteren en meten van klantcontact. Hiervoor verwerken wij vele opgenomen telefoongesprekken, e-mails en andere contactmomenten. Met behulp van het register hebben wij recent een risico analyse uitgevoerd om de ontvangen persoonsgegevens van onze opdrachtgevers beter te beschermen. Positief is te melden dat de basis op orde is, en toch ontdek je altijd weer verbeterpunten. Een aantal punten hebben we reeds opgelost en een aantal pakken wij op korte termijn aan in het kader van de GDPR. Zo voegen wij binnenkort een privacy statement toe aan onze website. Dit om transparant te zijn naar betrokkenen hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens en met welk doel wij deze verzamelen.

 

U weet dat Quality Support een dienstverlenende organisatie is en zij persoonsgegevens ontvangt van haar opdrachtgevers om klantcontactmomenten te monitoren. Daarover hadden we al zorgvuldige afspraken gemaakt. Met de komst van de GDPR hebben we die afspraken nog eens bekeken. Daar waar nodig maken we deze compliant met de GDPR. Met veel klanten hadden we al een verwerkingsovereenkomst opgesteld. Dit is een overeenkomst die nodig is tussen de verwerkingsverantwoordelijke en Quality Support als verwerker. Hierin worden met name afspraken vastgelegd over security niveau, procedures in geval van datalekken en verwijdering na afronding van de overeenkomst met onze opdrachtgever.

 

Nu wij kennis hebben genomen van de GDPR zijn wij ervan overtuigd dat er meer nodig is om compliant te blijven. De komende periode zullen wij, en met u, nieuwe inzichten opdoen die leiden tot verbeteringen om te blijven voldoen aan de Europese privacy regelgeving. Belangrijk daarin is dat wij samen met u willen werken aan de vertrouwensrelatie tussen uw klanten en uw organisatie: klantcontact blijft immers een teamtopsport.

 

 
Nieuwsbericht delen