Submenu

Mystery Visits

Hoe ervaart een bezoeker de kwaliteit van uw ontvangst?

Quality Support zet ervaren mystery shoppers in die een objectief oordeel geven over de sterke en zwakke punten. Onze uitgebreide standaard checklist imet vele tientallen meetpunten wordt van te voren met u besproken zodat uw specifieke wensen kunnen worden meegenomen in het onderzoek.

 

De doelstellingen van dit onderzoek

 • het vaststellen van de fysieke bereikbaarheid van het bedrijf
 • inzicht in de mate van representativiteit van de ontvangstruimtes
 • het meten van de kwaliteit van de ontvangst
 • inzicht in de wijze waarop met bezoekers wordt omgegaan
 • inzicht in de kwaliteit van facilitaire diensten
 • inzicht in de beleving van de bezoeker

 

Als gevolg van dit onderzoek ontstaat er tevens

 • inzicht in de kwaliteit, de efficiency en de effectiviteit van de ontvangst op dit moment
 • bewustwording van de sterke en zwakke punten van facilitaire diensten
 • bewustwording van de sterke en de zwakke kanten van de receptie/ontvangst
 • inzicht in de klantvriendelijkheid en de dienstvaardigheid in het algemeen
 • kijk op eventuele knelpunten

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en onze heldere rapportages neemt u dan contact met ons op.