Submenu

Chat Kwaliteit Analyse

Een volwassen klantcontactkanaal dient ook objectief en transparant gemeten te worden.

 

Meet de kwaliteit van uw chatsessies

Chatten als klanteninteractie kanaal neemt een grote vlucht. Al langer bestaat chatapplicaties die via de website chats opzetten met medewerkers. Het gebruik hiervan bleef tot voor kort relatief beperkt. Het lijkt erop dat de integratie van WhatsApp in de mix van klantkanalen voor een flnke stimulans zorgt. Niet overal is de back end goed geintegreerd in de CRM systemen maar dat lijkt een kwestie van tijd. Om ook de kwaliteit via dit kanaal objectief en transparant te meten hebben wij de Chat Kwaliteit Analyse ontwikkeld. Aan de hand van deels standaard- en deels maatwerk analyseformulier beoordelen wij de kwaliteit van uw chatsessies. Naast een analyse van de kwaliteit en adviezen ter verbetering hebben we ook een training ontwikkeld voor Excellent Zakelijk Chatten.

 

Plan van aanpak

Wij kiezen graag voor een een gestructureerde aanpak die wij hieronder voor u beschrijven. Mocht u alleen behoefte hebben aan één of meerdere modules dan is dat natuurlijk ook mogelijk. We bespreken dit graag met u.

 

Stap 1 

Klantvraag definieren en voorstel uitwerken na korte praktijkorrientatie.

 

Stap 2

Inzicht in de huidige richtlijnen van de opdrachtgever en ontwikkelen van maatwerkdeel van het analyseformulier.

 

Stap 3

Beoordelen en analyseren van statistisch verantwoorde steekproef van chatsessies.

Conclusies en aanbevelingen schrijven.

 

Stap 4

Presentatie van de resultaten aan de opdrachtgever en het chat team.

 

Stap 5

Indien nodig verbetermaatregelen voorstellen en implementatieplan maken.

Eventueel een Training Ecellent Zakelijk Chatten organiseren.

 

Stap 6

Vervolgmeting chatsessies en vergelijken va nde resultaten met de 0-meting.