Submenu
18 september 2015

Teamontwikkeling

Buig irritante verschillen om naar begrip en efficiency!

Waarom is er geen chemie tussen Tanja en Hans? Waarom reageert Bas toch altijd zo defensief? Wat maakt dat Ingrid altijd op de rem trapt? Waar zitten de krachten binnen ons team? Hebben wij binnen ons team de juiste taakverdelingen? Waarom klikt het met Theo beter dan met Martine?Waarom zijn er verbindingen en waarom ontbreken er verbindingen?’

 

Allemaal zeer essentiële vragen binnen een team. Naar de antwoorden wordt vaak niet gezocht en al helemaal niet naar de oplossingen. We hebben dit afgelopen jaar zelf weer ervaren bij drie klanten.  Quality Support heeft een ‘resultaatgerichte teamaanpak’ ontwikkeld. In deze teamaanpak hebben we als doelstelling om het optimale uit het team te halen. In een aantal sessies gaan we antwoorden vinden op deze vragen. We sluiten af met concrete acties om het team naar een hoger niveau te tillen. Na een half jaar checken we waar we staan met de resultaten en stellen de acties bij.

 

We werken in deze resultaatgerichte teamaanpak met het DISC-model (Succes Insights Gedragsstijlen).

 

De basis van deze aanpak bestaat uit 5 stappen:

  1. We geven de afzonderlijke teamleden inzicht in hun eigen gedragsstijlen
  2. De teamleden geven elkaar inzicht in hun eigen gedragsstijlen
  3. We maken een ‘teamfoto’ van de gedragstijlen (krachten en valkuilen van het team)
  4. Team gaat concrete acties inzetten
  5. Resultaat bekijken en acties bijstellen

 

In stap 1 maken we een gedragsanalyse van alle teamleden, de uitslag wordt afzonderlijk met de teamleden besproken. Vervolgen denken de teamleden na over de gedragsstijlen van de andere teamleden. In stap 2 presenteren de teamleden hun gedragsstijlen aan de andere teamleden en kan men onderling vragen stellen en feedback geven.

 

Daarna gaan we een foto maken van het gehele team, we brengen alle gedragsstijlen van het team in kaart en bekijken de krachten en de valkuilen van het team (stap 3). In stap 4 gaat het team concrete acties bedenken om meer uit het team te halen. Doet iedereen waar hij goed in is? Wie kan wie ondersteunen op basis van de profielen? Na een half jaar komen we weer bij elkaar en evalueren de resultaten van de acties. Wat is er veranderd? Tot slot stellen we de acties bij en gaan weer aan de slag.

 

 
Nieuwsbericht delen