Submenu

Training, coaching en assessments


Verzekeringsmaatschappij

Telefonisch klantcontact is nog steeds hét belangrijkste kanaal voor deze klant. Deze organisatie zet hoog in en neemt geen genoegen met een 7. We zijn gestart met een 0-meting op basis van vooraf vastgestelde meetpunten. Vervolgens hebben we in trainingssessies gefocust op de verbeterpunten uit de meting. Van iedere deelnemer hebben we gesprekken opgenomen die we vervolgens in de training behandeld hebben, een zeer leerzame oefening. Deelnemers zijn daarna in de praktijk aan de slag gegaan met hun leerpunten. Deelnemers worden in hun dagelijkse praktijk gecoacht. Tot slot hebben we een 1-meting uitgevoerd, waarbij deze meting significant beter was dan de 0-meting. Leaflet Gespreksanalyses

 

 

 

Management team adviesorganisatie

Vanuit het MT kwam de vraag om meer te gaan halen uit hun samenwerking. De leden van het MT zijn zeer verschillend met allen hun eigen kwaliteiten. De communicatie verliep soms stroef en het ‘botste’ regelmatig. Alle leden hebben een DISC Gedragsanalyse en een Werkgerelateerde Drijfverenanalyse (MDI) gemaakt. Vervolgens zijn de rapporten met alle deelnemers individueel besproken. In een gezamenlijke sessie hebben de MT leden zichzelf gepresenteerd in hun ‘kleuren’. In de laatste sessie hebben ze elkaar inzicht gegeven in hoe met een andere kleur te communiceren. Daarnaast hebben we concrete afspraken gemaakt om de samenwerking te verbeteren en taken opnieuw te verdelen op basis van de drijfveren.

 

Zorginstelling

Nadat er bij deze instelling een uitgebreide performance meting voor de telefonie had plaatsgevonden zijn we gestart met een aantal verbeteringen. Voor de gehele organisatie hebben we workshops gegeven om de resultaten van de meting te presenteren en medewerkers bewust te maken van hun eigen rol in deze telefoonperformance. We hebben een telefoonprotocol gemaakt waarin de gouden regels staan voor een goede performance. Daarnaast hebben we de frontoffice en de telefoonpost getraind en gecoacht op de werkplek in een aantal sessies. Vervolgens hebben we de teamleiders getraind in het coachen en zij hebben het stokje van ons overgenomen om de medewerkers te begeleiden met hun leerpunten.

 

Dienstverlener

Deze organisatie is continue op zoek naar goede teamleiders. Onze rol is om een objectieve bijdrage te leveren aan hun werving & selectietraject. Door deze potentiële medewerkers te ‘assessen’ geven wij een gefundeerd advies voor het al dan niet aannemen van de kandidaat. Daarnaast krijgt de organisatie een ontwikkeladvies voor de kandidaat, zodat er direct bij aanname een aantal acties uitgezet kunnen worden om deze nieuwe teamleider naar een hoger plan te brengen.