Een business game over de esssentie en de kracht van servicegericht handelen
Submenu

Customer Drive, een nieuwe business game.

Customer Drive is een speelse manier om persoonlijk te ervaren wat klanten belangrijk vinden in een klantenserviceomgeving. In deze business game dompelen we de deelnemers onder in een nieuwe omgeving, zodat oude patronen losgelaten kunnen worden en iedere deelnemer op gelijke voet begint. Deze effectieve training is bijzonder geschikt voor klantenservice,

contact centers en baliepersoneel.

 

In een uitdagende setting leren de deelnemers spelenderwijs belangrijke lessen over het ontdekken van de behoeften van de klant en het voldoen aan klantwensen. Ook onderwerpen als het op de juiste manier afhandelen van vragen en klachten komen aan de orde.

 

Wat beweegt klanten? Wat vinden ze belangrijk? Wat werkt goed en wat werkt niet? De deelnemers ervaren het aan den lijve in deze effectieve business game. Vraag ons naar de ervaringen van eerdere deelnemers of kom zelf een keer meedoen in een van onze kennismakingsgames.

 

Klantenservice naar een hoger plan tillen

Belangrijke thema’s zoals klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en proactiviteit vormen de rode draad door deze game. Het gaat vooral om de beleving en elke deelnemer gaat dan ook actief aan de slag. De speelse opzet garandeert een actieve betrokkenheid, grote dynamiek en veel hilariteit.

 

Nadruk op de eigen verantwoordelijkheid

In deze business game ligt de nadruk op het eigen handelen en de eigen verantwoordelijkheid. Wat werkt er? Wat werkt er niet? Wat kun je zelf beter doen? De deelnemers krijgen op een leuke manier feedback van de klanten. Daardoor kunnen ze tijdens het spel hun aanpak al veranderen en ervaren wat het beste werkt. Hiermee stimuleren we belangrijke vaardigheden als het stellen van de juiste vragen, nakomen van je beloftes en proactief handelen. Om de leerervaring te vergroten krijgt iedere deelnemer de kans om te ervaren wat het is om klant te zijn.

 

Is deze game geschikt voor ons?

Wil je klantgerichtheid op een speelse manier onder de aandacht brengen? Dan is deze game precies wat je zoekt. Of je nu uit het bedrijfsleven, overheid of non-profit komt, of je baliemedewerker bent of in een customer contactcenter werkt, deze game geeft een bijzondere ervaring. Customer Drive is leuk en dynamisch, maar bovenal leerzaam en effectief. Deze customer service game is ook geschikt om met grote groepen te spelen. Een geschikte ruimte en drie uur tijd zijn het enige dat nodig is. Wij zorgen voor de rest.

 

Kruip in de huid van de klant

In deze game geven we de deelnemers de kans om in de huid van een klant te kruipen. Dat geeft een verfrissende kijk op het omgaan met klanten.

 

Meer dan een spel

Deze customer service game is meer dan een spel. We creëren een actieve leerervaring die door het speelse karakter diep doordringt. Deelnemers geven en ontvangen tijdens de game direct feedback. Hierdoor ervaren deelnemers aan den lijve wat effectief is in het omgaan met klanten.

 

Klantgerichtheid van theorie naar praktijk

Aan deze training liggen klantgerichtheidsconcepten ten grondslag uit theorieën zoals de first call resolution, end-to-end responsibility en kennismanagement. De ervaringen uit de Customer Service Game vormen een uitstekende basis om met medewerkers dieper op deze onderwerpen door te gaan. Vraag ons naar de mogelijkheden!

 

Stimuleren van klantgerichte competenties

Klantgerichtheid is in deze game de sleutel om succesvol te zijn. Net zoals dat in het echte leven het geval is. Deze game activeert competenties die ook in organisaties zeer gewenst zijn:

  • Grondig inventariseren van wensen en behoeften van klanten (de vraag achter de vraag)
  • Aandachtig luisteren en de klant het gevoel geven dat deze gehoord wordt (empathisch vermogen)
  • Vanuit de klant denken en anticiperen op de behoeften en wensen van klanten (proactief handelen)
  • Verantwoordelijkheid nemen en klantvragen zo snel mogelijk oplossen (first call resolution)
  • Bijhouden en vastleggen van klantcontacten (effectieve klantcontactregistratie)
  • Ervoor zorgen dat de klant tevreden is en desgewenst extra service verlenen (klantfocus)

 

Business game meemaken?

Wilt u meemaken hoe een business game werkt? Dat is mogelijk bij ons! U kunt zich gratis en vrijblijvend inschrijven.

 

Download de leaflet.