Het Assessment Center is geschikt voor zowel een individuele teamleider als voor een groep van teamleiders.
Submenu

Onze werkwijze

Het Assessment Center is geschikt voor zowel een individuele teamleider als voor een groep van teamleiders. Indien het Assessment Center ingezet wordt voor meerdere teamleiders vindt, zoals in de werkwijze die hierna wordt beschreven, vooraf een informerende meeting plaats. Als het een individueel assessment betreft, wordt dit persoonlijk besproken. De instrumenten die wij in ons Assessment Center gebruiken zijn de volgende.

 

1. TSI Gedragsanalyse

Deze gedragsanalyse geeft binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van de kandidaat, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. We leggen hierbij de nadruk op het unieke van ieder individu.

 

2. TSI Werkgerelateerde drijfverenanalyse

De TTI werkgerelateerde drijfverenanalyse maakt het makkelijk om door te dringen tot de belevingswereld van de kandidaat. We brengen in korte tijd de drijfveren achter het gedrag in kaart. Er ontstaat inzicht in het waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet.

 

Deze twee analyses kunnen we samenvatten in een rapportage "Persoonlijke Stijl & Motivatie".

 

3. Capaciteitentest

We maken hierbij gebruik van een IQ-test. De test is verdeeld in 4 hoofdgebieden:

verbaal , numeriek, logica en ruimtelijk. De score wordt afgezet tegen de Nederlandse beroepsbevolking en tegen een opleidingsniveau.

 

4. Praktijksimulatie

De kandidaat krijgt een praktijksituatie voorgelegd, dit is een situatie waar je als teamleider dagelijks mee te maken zou kunnen hebben. Het is altijd een gesprek tussen medewerker en manager.

 

5. Interview

We hebben een gesprek van circa één uur met de kandidaat en bespreken zijn of haar motivatie. Daarnaast toetsen we in dit gesprek 3 of 4 competenties door middel van de STAR methodiek. De competenties worden vooraf in overleg met de opdrachtgever bepaald.