Submenu

Meten en verbeteren voor het beste resultaat

Wij zijn er van overtuigd dat het meeste en het beste resultaat behaald wordt wanneer het traject start met een 0-meting. Vervolgens gaan we resultaten bespreken en analyseren samen met uw medewerkers, halen er delen uit die we toelichten met theorie en vervolgens met acteurs gaan oefenen. De deelnemers maken een persoonlijk actieplan en gaan hiermee terug de dagelijkse praktijk in, waar ze met regelmaat gecoacht worden op hun persoonlijke actiepunten. Dit kan door een coach uit de eigen organisatie of door een coach van Quality Support.

  

Na een aantal maanden volgt er een 1-meting. De resultaten worden met u en uw medewerkers besproken en er worden waar nodig vervolgacties uitgezet. Om de medewerkers alert te houden is het goed om deze meting samen met een korte sessie (presenteren resultaten) jaarlijks te herhalen. Ons uitgangspunt is overigens wel dat we onze kennis overdragen aan uw organisatie, zodat leidinggevenden (coaches of eigen trainers) het ‘stokje’ onze trainers (coaches) overnemen.