Trainingen en coaching die aansluiten bij het resultaat van het onderzoek en ook een meetbaar resultaat opleveren.
Submenu

Onze visie op Training & Coaching

Quality Support richt zich in de trainings- en coachingscycli op drie belangrijke pijlers:

 

  • Bewustwording

    Belangrijk is dat uw medewerkers zich in eerste instantie bewust worden van hun gedrag en de effecten van hun gedrag bij de ander (klant, collega, etc.). Wanneer deze bewustwording er niet is zal het effect van training en coaching nagenoeg nihil zijn.

 

  • Verantwoordelijkheid

    Uw medewerkers moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke, de afdelings- en organisatiedoelen.

 

  • Veranderen en borgen

    Uiteindelijk zijn we er op uit om veranderingen aan te brengen; veranderingen die meetbaar zijn, veranderingen die aansluiten bij het ‘eigen’ gedrag van uw medewerker. We leggen hierbij het accent op versterken van de persoonlijke kracht van uw medewerkers.