Ook na het onderzoek zijn wij u van dienst.
Submenu

Meten maar ook verbeteren

Het meten van uw telefonische performance, zonder intentie om de minder goede punten te verbeteren is zonde van het geld. Echter verbeteren of trainen, zonder te weten wat goede en slechte elementen zijn in het telefoongebruik, leidt ook tot niets. Verbeteren is bij voorkeur niet het schieten met hagel in de hoop dat het ergens iets oplevert.

 

Quality Support heeft een ruime ervaring opgebouwd in het ondersteunen van organisaties die vanuit een basismeting verbetermaatregelen wensen te nemen om de telefoonkwaliteit te verbeteren. In de praktijk uitgeteste programma’s maken het mogelijk om dit traject snel op te starten en gegarandeerd resultaat te boeken. In de eventuele tweede meting worden de resultaten vergeleken en de geboekte vooruitgang vastgesteld.

 

Het verbeteren van het telefoongebruik is ook het verbeteren van de totale organisatie waarin commerciële performance en klantgerichtheid kernbegrippen zijn. Of omgekeerd; het telefoongebruik verbetert pas structureel als de kwaliteit van de organisatie toeneemt. Desalniettemin wordt vaak voor de telefoon als project insteek gekozen gegeven de relatieve laagdrempeligheid en grote mate van herkenning bij de medewerk(st)ers.

 

De kern van de aanpak

Vernieuwen, verbeteren, veranderen. Vaak vergeet men dat er een groot verschil zit tussen willen veranderen en veranderd willen worden. De aanpak dient dus mensgericht te zijn. De communicatie duidelijk en de doelstellingen helder geformuleerd en meetbaar. Acceptatie en draagvlak zijn wezenlijk voor het succes maar ook voor de verankering nadien. Het resultaat is het product van de kwaliteit en acceptatie (R = K x A).