De enige norm voor telefonische bereikbaarheid.
Submenu

NEN norm Telefonische Bereikbaarheid

Als eerste partij in Nederland biedt Quality Support haar telefonische bereikbaarheidsonderzoeken aan volledig conform de NEN norm 8878. Wij lopen hiermee voorop in deze nieuwe ontwikkeling en wij juichen de transparantie naar de markt toe. Quality Support is de initiator geweest en is mede verantwoordelijk voor de inhoud en de totstandkoming van deze norm. Door onze kennis en ervaring op dit terrein kunnen wij u uitgaande van uw wensen en eisen het juiste onderzoeksadvies aanbevelen.

 

Doelstelling norm Telefonische Bereikbaarheid

De doelstelling van norm is het vaststellen van heldere en eenduidige eisen waaraan de telefonische bereikbaarheid van organisaties in Nederland vanuit het oogpunt van de beller moet voldoen. Naast eenduidige meetmethodieken staan in de norm ook de eisen beschreven met betrekking tot het statistisch betrouwbaar en op basis van ‘benchmarking’ vergelijkbaar zijn van bereikbaarheidsmetingen.

 

De NEN norm voor Telefonische Bereikbaarheid beschrijft de volgende eisen

1. de telefonische bereikbaarheid van de organisatie

2. de telefonische bereikbaarheid van een persoon of een afdeling

3. het bieden van een alternatief bij onbereikbaarheid

4. het nakomen van terugbelbeloften

 

De norm gaat niet in op de inhoudelijke juistheid van het antwoord en gaat niet in op de inrichting van de organisatie of op de techniek. In de onderzoeken van Quality Support kunnen deze elementen natuurlijk wel -desgewenst- als een aanvulling worden meegenomen.

 

Voordelen van normering

  • Gegeven de eisen die worden gesteld aan het onderzoeksbureau kunt u ervan uitgaan dat het onderzoek statistisch betrouwbaar is en kwalitatief op een hoog niveau wordt uitgevoerd.
  • Door de onderzoeksmethodiek te standaardiseren worden benchmarking en trendanalyses eenvoudiger en meer betrouwbaar.
  • Voldoet uw organisatie aan de NEN norm dat is het mogelijk -bij een onafhankelijke stichting- een officieel bereikbaarheidscertificaat aan te vragen waarin wordt aangegeven dat op basis van de meting uw organisatie voldoet aan de in de NEN norm 8878 gestelde eisen.

 

Wilt u meer weten?

Wilt u weten hoe Quality Support u kan helpen om op een efficiente manier het NEN certificaat te verkrijgen?

Bel ons of vul het contactformulier in.