Voor de belangrijkste bereikbaarheidsproblemen reiken wij u concrete en praktische oplossingen aan.
Submenu

Verbetermaatregelen

Over slechte telefonische bereikbaarheid, de oorzaken, de gevolgen en de oplossingsrichtingen. In onderstaand overzicht kunt u kiezen op welk niveau welke problemen zich voordoen. Door hierop te klikken krijgt u inzicht in de gevolgen, mogelijke oorzaken en de oplossingsrichtingen waaruit u een keuze kan maken passend bij uw organisatie.

 

Centrale/KCC/Frontoffice

Geen gehoor of in gesprek op het hoofdnummer
Lange wachttijd aan de centrale en\of Laag percentage bereikbaarheid binnen 15 seconden
Onvoldoende initiatief bij terugvalverkeer
Hoog gebruik van de automatische wachtrij melder
Lange wachttijden in de wachtrij melder
Matige communicatieve vaardigheden bij beantwoorden van vragen
Afwijkende meldteksten
Matige kwaliteit van de doorverbindteksten

 

Doorverbindingen

Traag aannemen door medewerker
Laag percentage doorverbindingen binnen 30 seconden
Niet snel terugnemen van lijn als toestel niet wordt aangenomen
Slechtere bereikbaarheid tijdens lunch of op vrijdagmiddag
Niet overnemen van gesprekken bij afwezigheid collega’s
Veel terugvalverkeer naar de centrale
Afwijkende meldteksten
Het niet pro actief aanbieden van zinvolle alternatieven

 

Doorkiesnummers

Slechte bereikbaarheid via doorkiesnummers
Traag aannemen door medewerkers
Laag percentage bereikbaarheid binnen 15 seconden
Slechtere bereikbaarheid tijdens lunch of op vrijdagmiddag
Niet overnemen van gesprekken bij afwezigheid collega’s
Veel terugvalverkeer naar de centrale
Het niet pro actief aanbieden van zinvolle alternatieven
Niet hanteren van een correcte meldtekst

 

Terugbelgedrag

Helemaal niet terugbellen
Te laat terugbellen