Kies het juiste onderzoek

Quality Support is de enige organisatie in Nederland die alle onderzoeksmethodieken in en de bijbehorende technologie in huis heeft om onderzoek te doen naar de telefonische bereikbaarheid

Scherp vanaf de start

Hoe ervaart uw klant de kwaliteit van uw dienstverlening?
Wij onderzoeken het graag en helpen u met verbeteren.

Klantcontact is topsport

Topprestaties leveren door doelgericht te trainen met een scherpe focus op meetbaar resultaat.

Zit u al in de kopgroep?

Wij zijn gespecialiseerd in het meten en verbeteren van onder andere de telefonische bereikbaarheid van organisaties volgens NEN 8878.

Klantcontact voor Dummies

Klantcontacten in het huidige tijdsbeeld is accepteren
dat klanten mondig zijn en serieus genomen willen
worden. Hoe ga je daar mee om?

Klant erger je niet...

Business gaming, vernieuwend en effectief.
Speel het spel en ervaar de boodschap.

Wij meten en verbeteren uw klantcontacten

" In God we trust, all others must bring data"

                                       W. Edwards Deming

 

Wij zijn gespecialiseerd in het meten en het ondersteunen van organisaties in het verbeteren van de kwaliteit van een klantgerichte dienstverlening. Wij onderzoeken, meten, analyseren, adviseren en ondersteunen u bij het verbeteren. Onze onderzoeken en adviezen spelen zich af op het snijvlak van de (telefonische) interactie tussen de organisatie en haar (potentiële) klanten. Hoe ervaart uw klant de kwaliteit van het klantcontact? Onze onderzoeken worden naast de overzichtelijke uitkomsten steeds voorzien van heldere conclusies, vergelijkingen met landelijke gemiddelden en praktijkgerichte aanbevelingen. Kortom, we stellen vast wat er gebeurt, vragen ook de klant en medewerker naar zijn of haar bevindingen en adviseren u op basis van de uitkomsten van het onderzoek over mogelijke verbeteringen. Vervolgens helpen wij u om de verbeteringen ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

Praktijkvoorbeelden

Wilt u meer weten over onze recente projecten? Klik hier.

 

Telefoononderzoek

Test online of het voor u zinvol en nuttig is om een telefoononder-zoek uit te laten voeren door ons.
Doe de online test

 

Tweet

 

 


Netgemak Internetbureau